11. 11. 2019
1 mindoba čtení

Kde musíte mít na svém autě zimní výbavu

Platná legislativa ČR stanoví, že v případech, kdy na vozovce leží souvislá vrstva sněhu, ledu, či námrazy, nebo pokud lze tuto situaci vzhledem k povětrnostním podmínkám očekávat, je použití zimních pneumatik povinné.
Mimo tohoto existují v ČR komunikace, na kterých je použití zimních pneumatik povinné za jakéhokoli počasí, tedy i když na nich sníh, led, nebo námraza neleží.
Takové úseky jsou označeny dopravní značnou “Zimní výbava”, která přikazuje použití zimních pneumatik na jakémkoli voze za jakéhokoli počasí počínaje 1. listopadem a konče 31. březnem.
Zimní výbava dopravní značky
Platnost značky může být ovlivněna dodatkovou tabulkou, která pak dobu povinného používání zimní výbavy upravuje.

Za zimní pneumatiky jsou považovány takové, které mají na své bočnici viditelné označení M+S, M.S, M/S a MS. Jako zimní mohou být akceptovány i terénní pneumatiky.
Minimální předepsaná hloubka vzorku musí být minimálně u vozidel do 3,5t 4mm, u vozidel nad 3,5t nejméně 6 mm na všech hnacích kolech.

Pokuty za porušení povinnosti

Za porušení uvedené povinnosti mohou policisté uložit blokovou pokutu do výše 2 000,- Kč na místě a ve správním řízení od 1 500,- do 2 500,- Kč.
Pokud pak policista usoudí, že další jízda by mohla ohrozit či omezit ostatní účastníky, je oprávněn ji zakázat. Tedy šupito presto pěšky.

Mapa s úseky povinní zimní výbavy