3. 12. 2019
3 mindoba čtení

Být neviditelný už není jen pohádková fantazie?

Zdá se, že fenomén neviditelnosti již není pohádkovou scenérií, či hudbou scifi připomínající budoucnosti.
Kanadský výrobce maskovacích uniforem Hyperstealth Biotechnology si nechal v nedávné době patentovat materiál neviditelnosti, pomocí kterého je možné skrýt před zraky lidí, kamer (včetně infračervených), satelitů, či různých jiných detekčních přístrojů prakticky jakýkoli stojící nebo pohybující se objekt.

Jak se stát neviditelným

Existují v podstatě dva způsoby, jak se stát pro své okolí neviditelným, pokud tedy nebere v úvahu úkryt ve skříni, či prosté zhasnutí světla Smajlík.

Přizpůsobení povrchu svému okolí

Schopnost přizpůsobit se svého barevného schématu svému okolí existuje v reálné podobě už od počátku existence života. Velká část živočichů toto umění různým způsobem ovládá, přičemž někteří patří mezi opravdové mistry. Nejznámějšími příklady jsou chameleon, strašilka, ale i například tygr nebo zmije gabunská disponují velmi vhodným zabarvením, které jim pomáhá se v okolní vegetaci skrýt natolik, že je jejich kořist nespatří.

Ohybem světla

Světlo je elektromagnetické záření (o vlnové délce 390–760 nm), které je schopno naše oko zachytit, a zpracovat do reálného obrazu. Světlo a jeho šíření se dá chápat jako určitý proud (záření), s kterým je teoreticky možné manipulovat. Každý z nás ví, jak se zlomí větev, kterou částečně ponoříte do čiré vody, a většina z nás také ví, že jde o fyzikální jev, nazývaný lom světla.
Vědci už poměrně dlouhou experimentují na téma ohýbání světelného paprsku. V teoretické a laboratorní rovině to byla už před lety poměrně snadná věc. Vynález optického vlákna tento problém snadno vyřešil, ale od experimentálního ohybu světla k reálnému využití byla ještě dlouhá cesta.

Neviditelnost v praxi už není scifi ale realita

Společnost Hyperstealth Biotechnology (patrně brzy nebude sama) na tomto projektu s názvem Quantum Stealth pracuje již velmi dlouhou dobu, a první zmínky o tomto materiálu jsou zaznamenány v roce 2012.
Tato firma vyvinula materiál podobný čirému plastu, který je ohebný, tenký, a není problém jej použít v podstatě na jakýkoli povrch. Pokud postavíme tento materiál před jakýkoli předmět, promítne se nám na jeho povrchu obraz, který bychom viděli, kdyby na tomto místě nestálo nic, tedy jak daný předmět, tak i materiál Quantum Stealth.


Zdroj: YOUTUBE

Vyzkoušejte si princip neviditelnost sami

Nevěříte? Je to opravdu snadné. Postačí nám k tomu pouhá sklenička, pár čirých skleněných kuliček, a voda.
Kuličky vysypte do sklenice tak, aby byly v několika vrstvách. Na stůl položte kus papíru s nějakým textem.
Skleničku s kuličkami postavte na tento papír tak, aby byl text zakryt, a podívejte se do skleničky shora.
Text nevidíte vůbec, nebo tak zdeformovaně, že nelze přečíst, protože lom světla v kuličkách odklonil proud světla a Vaše oko již není schopno text pod skleničkou zachytit, přestože tam tento text stále je.
Teď do skleničky nalijte vodu a podívejte se do ní znovu. Text pod skleničkou je najednou viditelný a čitelný.
Právě jste experimentálně prokázali jev, který je otcem technologie Quantum Stealth.
Pokus je popsán v rozhovoru s prof. Mgr. Tomášem Tycem, Ph.D.


Zdroj: YOUTUBE